Visst är det alltid härligt att spela cello, men allra bäst när man är fler. Och i en celloensemble behövs både melodi, mellanstämmor och basgång. Klangen blir fantastisk, cellon har ju ett så brett register. Vi träffas sex gånger per termin, alltid på en söndag,  och är dessutom cellostämma i Sundborns Sinfonietta.

Repertoaren är blandad, men med tonvikt på klassiskt. Upplägget är lite som en kurs; vi jobbar med stråk och teknik som  behövs för den musik vi håller på med.

Vi håller förstås till i Sundborn, precis intill kyrkan. Och vi blir gärna fler!