Här hittar du oss:

Elisabeth Stjernberg:

mejl: elisabethstjernberg@yahoo.com

mobil: 073-6295921

Pelle Gustafsson:

mejl:http://pellefiddler@gmail.com

mobil: 073- 9820444

Och båda finns på Hedströms väg 11,  790 15 Sundborn

tel: 023-60018

 

Vi finns också på Facebook. Där lägger vi in aktuell information fortlöpande. Ton & Tanke heter vi där!