IMG_0770

I sommar blir det återigen kurser i Sundborn: Intensivhelg för nybörjare/cello 24-26 maj, Låt- och Blåbär 12-16 juni och  Folk&Barock 7-11 augusti. Båda för fiol och cello.

Nybörjarhelgen är till för den som verkligen vill hålla på med grunderna: hålla instrument, få vänsterhand och stråke på plats och lära sig en enkel melodi.

Låt- och blåbärskursen riktar sig till de som kan grunderna, men vill vänta med att lära sig spela i lägen och använda lite mer komplicerade stråkmönster.

(Den låg från början senare på sommaren då blåbären var mogna, men namnet hänger kvar.)

Folk&barock riktar sig till de mer erfarna, som spelat länge och vill utveckla sitt musicerande.