IMG_0770

I sommar blir det återigen kurser i Sundborn: Intensivhelg för nybörjare/cello 26-27 maj, Låt- och Blåbär 13-17 juni och  Folk&Barock 8-12 augusti. Båda för fiol och cello.

Nybörjarhelgen är till för den som verkligen vill hålla på med grunderna: hålla instrument, få vänsterhand och stråke på plats och lära sig en enkel melodi.

Låt- och blåbärskursen riktar sig till de som spelat fiol eller cello ett par år och kan grunderna, men fortfarande känner sig lite nybörjaraktiga.

Folk&barock riktar sig till de mer erfarna, som spelat länge och vill utveckla sitt musicerande.